dieta3

6,30 - 8,00 hod.                - príchod do jaslí
8,30 hod.     - raňajky 
8,45 hod.     - výchovno-vzdelávacie aktivity (tancovanie, spievanie, kreslenie,
  modelovanie z plasteliny a iné.)
9,30 hod.     - ovocná desiata
10,00 - 11,15 hod.     - pobyt vonku (v záhrade, prechádzky v okoli, podl'a počasia)
11,15 hod.     - návrat z vonku, hygiena
11,30 hod.     - obed
12,00 hod.     - poludňajší spánok
14,30 hod.     - hygiena, prebaľovanie
14,45 hod.     - olovrant
15,00 hod.     - voľné hry detí
16,00-16,30 hod.     - odchody deti domov

 labka panda

 

Jasle Prešov